Proxecto EXE (Empresa Xoven Europea) no IES "David Buján" de Cambre (A Coruña)

Co inicio do curso 2006-07, o Departamento de Economía do IES David Buján de Cambre puxo en marcha o proxecto "Empresa Xoven Europea" cun grupo de alumnos/as de 4º ESO-B. O alumnado elixiu a denominación de "GALIMERCA" para a sociedade cooperativa creada na aula.

30 octubre 2006

CONSTITUCIÓN DA COOPERATIVA GALIMERCA

A denominación elixida polos alumn@s para a cooperativa foi "Galimerca".
Constituída a Asemblea Xeral de Socios, redactáronse os Estatutos e elixíronse os membros do Consello Reitor e o Interventor.